Stavebné bytové družstvo PÍNIA, družstvo v likvidácii